EN
EN hledat Košík

květen Kalendář akcí červen

12 16:00 Zahájení na Kampě 20:00 Zahajovací koncert: Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker So 13 11:00 Matiné I. Marek Švejkar & Lenka Korbelová 16:00 Mezinárodní hudební soutěž, finále, obor cembalo (1. část) 20:00 Daniel Barenboim & Wiener Philharmoniker 20:00 Mezinárodní hudební soutěž, finále, obor cembalo (2. část) Ne 14 16:00 Mezinárodní hudební soutěž, finále, obor housle (1. část) 20:00 Rocío Márquez 20:00 Mezinárodní hudební soutěž, finále, obor housle (2. část) Po 15 18:00 J. D. Zelenka - beseda 20:00 Ensemble Inégal 20:00 Quasars Ensemble Út 16 20:00 Diana Damrau St 17 20:00 La Compagnia del Madrigale Čt 18 10:00 Den s Českým rozhlasem Vltava 19:00 Krakatit 19:00 Laco Déczi & Celula New York 20:00 Česká filharmonie, Kristjan Järvi & Lukáš Vondráček 19 18:00 Pavel Kohout 20:00 Toronto Symphony Orchestra, Peter Oundjian & Maxim Vengerov So 20 11:00 Matiné II. Michal Šupák 20:00 Toronto Symphony Orchestra, Peter Oundjian & Jan Lisiecki Ne 21 20:00 Jinhyung Park Po 22 20:00 Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek - POZOR ZMĚNA 20:00 EntreQuatre & Epoque Quartet Út 23 20:00 Shanghai Dance Theatre 21:30 Nokturno I. Alexander Lonquich St 24 20:00 Filharmonie Brno & Dennis Russell Davies Čt 25 20:00 Orchestra of the Age of Enlightenment & WIlliam Christie 26 20:00 Symfonický orchestr hl. m. Prahy, Łukasz Borowicz & Huw Morgan 20:00 Alexander Lonquich, Vilde Frang & Nicolas Altstaedt So 27 11:00 Martiné III. Boris Prýgl & Jana Nagy-Juhász 14:00 Lobkowicz Trio 17:00 David Oistrach Quartet 20:00 Wolfgang Emanuel Schmidt & Jan Simon Ne 28 10:30 Sukovy Křečovice 11:00 Prague Philharmonia Wind Quintet 14:00 Dvořákovo klavírní kvarteto 17:00 Kvarteto Martinů 20:00 Concerto Zapico Po 29 20:00 Hudebně-technické invence 20:00 Sacconi Quartet & Wihanovo kvarteto Út 30 20:00 Debut Pražského jara,
Baborák/Mráček/
Heyward
20:00 Forma Antiqva
St 31 20:00 Orchestre de Paris, Thomas Hengelbrock & Kate Lindsey 21:30 Nokturno II. Tomáš Jamník & Frode Haltli Čt 1 20:00 Camerata Salzburg & Alexander Lonquich 20:00 Orchestr Berg, Peter Strenáčik & Peter Vrábel POZOR ZMĚNA 2 20:00 Závěrečný koncert: Krzysztof Penderecki & Symfonický orchestr Českého rozhlasu
/
Quasars Ensemble 15/5, Pondělí 20:00
/
J. D. Zelenka - beseda 15/5, Pondělí 18:00
15. 5. / Po / 20.00
Ensemble Inégal
místo konání Rudolfinum - Dvořákova síň cena 150 - 700 Kč konec koncertu 22.15

 

Český barokní skladatel Jan Dismas Zelenka (1679–1745), jehož znovuoživené dílo dnes doslova přepisuje dějiny barokní hudby, se do středu zájmu hudebníků i badatelů dostal nejdříve skrze své triové sonáty, jež patří mezi nejnáročnější díla barokního hobojového repertoáru. Ty byly doslova roznětkou novodobého zájmu o jeho dílo, které svou originalitou a smělostí bývá zcela po právu přirovnáváno k tvorbě Johanna Sebastiana Bacha. V šíření jeho odkazu a především uvádění jeho děl zaujímá právě Ensemble Inégal zcela výsadní postavení. Nejenže Zelenkovy skladby pravidelně představuje na svých koncertech u nás i v zahraničí, ale navíc jeho díla nahrává ve světových premiérách. Objevné úsilí ansámblu je završováno specializovaným festivalem, jehož součástí je také muzikologická konference, na níž každoročně promlouvají nejvýznamnější osobnosti z oblasti zelenkovského výzkumu.

Jan Dismas Zelenka byl nesmírně úspěšným hudebníkem, který se těšil uznání svých současníků, mezi něž patřili také Johann Sebastian Bach či Georg Philipp Telemann. Byl také ústřední osobností hudebního života na královském dvoře v Drážďanech, který patřil mezi přední evropská hudební centra 1. pol. 18. století. Právě zde vzniklo pro velikonoční týden roku 1735 oratorium Gesù al Calvario ZWV 62 (Ježíš na Kalvárii). V libretu, jehož autorem je Michelangelo Boccardi, chybí postava Testa, vypravěče, jehož v textu zastupují jednající postavy a smíšený sbor. Celé dílo otevírá francouzská ouvertura s centrální fugou, kterou rámují dramatický úvod a závěr. Hlavní postavy – Panna Marie, Marie Magdalena, Marie Kleofášova, Ježíš a sv. Jan – ztělesňují dobro, negativní emoce Zelenka svěřil sboru.

Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso se širokým interpretačním záběrem sahajícím od hudby renesance až po tvorbu soudobou. Koncertuje na předních českých i zahraničních hudebních festivalech (Pražské jaro, Musica Antiqua Bruggy, Oude Muziek Utrecht) a pravidelně se objevuje ve vysílání televizních i rozhlasových stanic (BBC, Česká televize, Český rozhlas). Za své nahrávky soubor obdržel několik prestižních ocenění (Diapason d'or, IRR Outstanding, Goldberg 5 Stars ad.). Od roku 2007 pořádá vlastní koncertní cyklus s názvem „České hudební baroko – objevy a překvapení“, v rámci něhož posluchačům zprostředkovává nově objevené, případně znovuobjevené skladby českých barokních skladatelů v čele s hudbou Jana Dismase Zelenky.

Varhaník a dirigent Adam Viktora je zakladatelem a uměleckým ředitelem projektu Český varhanní festival a uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté, s nimiž uskutečnil řadu novodobých koncertních a nahrávacích premiér evropského barokního repertoáru. „V druhé polovině minulého století přinesla mohutná vlna tzv. autentického provozování staré hudby neobyčejné pokroky. Její úloha se ale v posledních dvou dekádách velmi proměnila. Namísto svobody v hledání interpretačních hodnot do popředí vstupují všeobecně dobře viditelní představitelé hudebního mainstreamu a úspěšně předkládají neomylně správná řešení. Ensemble Inégal proto přináší každoročně neznámou barokní hudbu a má na svém kontě takový počet zelenkovských novodobých premiér, protože za žádnou cenu nechce být součástí onoho mainstreamu a je přesvědčen, že v hudbě je obrovská síla, ale jen do té chvíle, než přijde strach a nadiktuje si ověřená a zaručeně správná interpretační řešení, než přivede celebrity, aby naplnily sál i pokladnu, nebo osvědčený repertoár, při němž zcela jistě nezůstane ani jedno oko suché,“ vysvětluje Adam Viktora vizi svého ansámblu. Pravidelně vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, jeho velký zájem o historické varhany je doprovázen přednáškami a koncertními vystoupeními na mezinárodních kongresech, působí také jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan. Patří ke klíčovým postavám procesu znovuobjevování díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky.

 

Mistr vrcholného baroka tématem přednášky předního českého muzikologa Petra Daňka. 

O skladbě, jejím autorovi, českém i evropském baroku, katolické dramatičnosti a protestantské střízlivosti, o možnostech interpretace a našem vnímání historické hudby bude před koncertem hovořit přední český muzikolog a spolupracovník souboru doc. PhDr. Petr Daněk, PhD.

Přednáška se koná v pondělí 15. května v 18 hodin v Sukově síni Rudolfina (boční vchod do Galerie Rudolfinum). Vstup zdarma pouze pro registrované zájemce. V případě zájmu se, prosím, registrujte zde.

Přednáška se uskuteční za laskavé podpory CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj


Cestujte na Pražské jaro vlakem Českých drah a získejte 50 % slevu na jízdném!
Více informací o projektu VLAK+ Pražské jaro

Pomocí swipe (tažením) do strany zobrazíte předchozí/následující koncert