Slavné logo od Františka Muziky

Výjimečnost postavení Pražského jara a jeho význam dokládá také zařazení logotypu Pražského jara mezi stovku českých ikon 20. století, které byly vybrány v rámci projektu Czech 100 Design Icons.

Autorem loga festivalu, které je jeho erbem od roku 1946, tedy již dlouhých 72 let, je slavný český malíř, grafik, scénograf a typograf František Muzika (1900 – 1974).

Nejtradičnější festival klasické hudby má nejprogresivnější vizuální styl.

(Martin Marušinec, Creative director and owner Touch Branding, zdroj designportal.cz, 5/2014)

Progresivní vizuální styl

Pražské jaro je v posledních letech považováno za průkopníka v oblasti vizuální prezentace. Před pěti lety vzbudilo rozruch puristicky typografické pojetí kampaně. V roce 2012 byla tato mediální prezentace vyhodnocena ve velmi silné konkurenci a podle přísných měřítek časopisu Marketing&Media jako nejlepší outdoorová kampaň za měsíc duben. V sezóně 2013/2014 přišlo opět s novinkou – svébytným konceptem vizualizace hudby, vytvořením koncertu pro oko, zachycením magie hudby, symetrie a harmonie.