Back to program

Dvořák Piano Quartet

Bonis / Janovický / Dvořák

Programme

  • Johann Sebastian Bach: Orchestrální suita č. 4 D dur BWV 1069
  • Alfred Schnittke: Faustovská kantáta „Buďte rozvážní a bděte…“
  • Antonín Dvořák: Klavírní kvartet č. 2 Es dur op. 87

Performers

  • Dvořákovo klavírní kvarteto

Price

300 - 300 CZK

Date

26 / 11 / 2020
Thursday 07.57
Expected end of the event 07.57

Travel to Prague Spring on a Czech Railways train and get 50% discount on your train fare!
More about the project VLAK+ Pražské jaro