Back to program

Dvořák Piano Quartet

Bonis / Janovický / Dvořák

Programme

  • Johann Sebastian Bach: Orchestrální suita č. 4 D dur BWV 1069
  • Alfred Schnittke: Faustovská kantáta „Buďte rozvážní a bděte…“
  • Antonín Dvořák: Klavírní kvartet č. 2 Es dur op. 87

Performers

  • Dvořákovo klavírní kvarteto

Price

300 - 300 CZK

Date

21 / 09 / 2021
Tuesday 01.18
Expected end of the event 01.18

Travel to Prague Spring on a Czech Railways train and get 50% discount on your train fare!
More about the project VLAK+ Pražské jaro