Albert Pek – Chodské písně pro dětský sbor a průvodem dudáckého tria