Giacomo Puccini – Madame Butterfly: dvojzpěv Pinkertona a Čo Čo-san z 1. dějství