Ilja Hurník – Partita pro flétnu a smyčcový orchestr