Jan Křtitel Krumpholtz – Koncertantní symfonie pro harfu, kladívkový klavír, housle, flétnu, fagot, dva lesní rohy a kontrabas č. 1 F dur op. 5