Jan Stefani – Grzegorz Fitelberg – Krakovští a horalé: Předehra k opeře