Jiří Dvořáček – Giubilo, předehra pro velký orchestr