Jiří Pauer – Chtěl bysem napsat ti psaní. Monodrama pro mužský hlas a orchestr na slova afrického lidového