Joseph Haydn – Dvojkoncert pro housle a klavír s průvodem orchestru Hob.XVIII:6