Pavel Josef Vejvanovský – Serenáda pro dvě trubky a varhany C dur