Sergej Prokofjev – Michel Fichtenholz – Části z baletu Popelka pro housle a klavír