Viktor Kalabis – Koncert pro cembalo a komorní smyčcový orchestr op. 42