Witold Lutosławski – Koncert pro violoncello a orchestr č. 1