Sólisté, smíšený sbor a orchestr z řad posluchačů konzervatoře