Český pěvecký sbor Český pěvecký sbor Český pěvecký sbor
zpět na program

Český pěvecký sbor

Datum konání

Úterý, 28. 5. 1957 od 20.00

Místo konání

Obecní dům – Smetanova síň

Program

 • Ernst Hermann Meyer: Obrázky z Německa
 • Ilja Hurník: Sbory o matkách, tři smíšené sbory
 • Ladislav Vycpálek: Svatý Lukáš maléř boží, malá lidová kantáta pro ženský komorní sbor a klavír op. 36
 • Václav Trojan: Broučci v proměnách, hudební obrázky podle pohádky J. Karafiáta pro dětský sbor a sóla, flétnu, klarinet, housle, violoncello a klavír
 • Bohuslav Martinů: Otvírání studánek H 354
 • Bohuslav Martinů: Legenda z dýmu bramborové nati, kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod H 360

Interpreti

 • Český pěvecký sbor
 • Kühnův dětský sbor
 • Jarmila Krátká
 • Květa Urbanová
 • Jarmila Randová
 • Helena Görnerová
 • Jiří Bar
 • Miroslav Doležal
 • Lutobor Hlavsa
 • Alois Rybín
 • Rudolf Beránek
 • Vladimír Černý
 • Josef Peška
 • František Vohanka
 • Antonín Hyksa
 • Josef Šimandl
 • Markéta Kühnová
 • Soňa Halíková
 • Jan Kühn