SEQUENTIA SEQUENTIA SEQUENTIA

Datum konání

Úterý, 14. 5. 1996 od 20.00

Místo konání

Kostel sv. Šimona a Judy

Program

  • Fegfeuer: On nebyl dřív, než ho Bůh stvořil
  • Philippe le Chancelier: Běda světu pro jeho zkaženost!
  • Anonym 13. století: Král věčnosti se dostaví
  • Anonym 13. století: Král Nabuchodonosor spatřil ve snu sochu
  • Kelin /13.stol./: Jeden král spatřil ve snu

Interpreti

  • Sequentia (Thornton, Bagby, Gaver)