Zpět na program

Armádní umělecký soubor Vita Nejedlého

Program

 • Bedřich Smetana: Dvě vdovy: Jitro krásné (1. dějství)
 • Radim Drejsl: Rozkvetlý den
 • Oldřich Flosman: Dupák
 • Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta: Árie Vaška
 • Isaak Osipovič Dunajevskij: Píseň úrody
 • Oldřich Flosman: Maďarský tanec
 • Asen Karastojanov: Sitno choro
 • Milan Munclinger: Pochod železné brigády (úprava)
 • Stanisław Moniuszko: Strašidelný dvůr: Mazur
 • Milan Munclinger: Konci molodci /úprava /
 • Václav Trojan: Skočná
 • Ki Sun Nam: Koreo vpřed
 • Miroslav Barvík: Ruky preč od Koreje, lidová kantáta na slova F.Citovského
 • Radim Drejsl: Voják a sršeň, častuška (slova M.Kroh)
 • Oskar Nedbal: Tanec loupežníků, dvoudílná groteska
 • Radim Drejsl: Ukolébavka
 • Hanns Eisler: Lied von der blauen Fahne
 • Radim Drejsl: Kandidát, častuška (slova M.Kroh)
 • Miloš Sedmidubský: Podšable
 • Radim Drejsl: Písnička na vojně (slova M. Kroh)
 • Radim Drejsl: Píseň o Fučíkovi /text M.Zachata/
 • Dmitrij Šostakovič: Vzhůru Stalingradci
 • Radim Drejsl: Vojenský tanec
 • Radim Drejsl: Armádě zdar

Interpreti

 • Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého
 • Jindřich Rohan
 • J. Kuchinka
 • Jaromír Nohejl
 • prof. V. B. Aim
 • ppor. V. Fišer
 • J. Adamíra
 • J. Vagač
 • Ladislav Blum
 • Zdeněk Švehla
 • L. Doležal
 • Josef Homola
26 5 1951
Sobota 21.00

Místo konání

Valdštejnská zahrada

B.Smetana: Jitro krásné
R.Drejsl: Rozkvetlý den
O.Flosman: Dupák
choreografie: J.Kovaříková

Písně cymbálové muziky
Arie Vaška z opery Prodaná nevěsta
Chodská píseň /úprava A.Švehla/: Rodičové chtějí
I.Dunajevskij: Píseň úrody
O.Flosman : Maďarský tanec /choreografie Š.Toth/
A.Karastojanov : Sitno choro, bulharská lid .píseň
Pochod železné brigády /úprava M.Munclinger/
St.Moniuzsko: Mazur z opery Strašidelný dvůr
choreografie: Z.Šemberová

Konci molodci /úprava M. Munclinger/
V.Trojan: Skočná
Ki Sun Nam : Koreo vpřed /úprava O.Flosman/
M.Barvík: Ruky preč od Koreje, lidová kantáta na slova F.Citovského
R. Drejsl – M.Kroh: Voják a sršeň, častuška /úprava J.Foltýn/
O.Nedbal: Tanec loupežníků, dvoudílná groteska
R.Drejsl : Ukolébavka
H.Eisler: Modrá vlajka /úprava K.Kupka/
R. Drejsl – M.Kroh: Kandidát, častuška /úprava M. Munclinger/
M.Sedmidubský: Podšable /choreografie M.Čumpelík/
R.Drejsl: Písnička na vojně /úprava M.Munclinger/
Píseň o Fučíkovi /text M.Zachata/
D.Šostakovič: Vzhůru Stalingradci /český text J.Holečková-Dolanská/
R.Drejsl: Vojenský tanec /choreograf ie F.Halmazňa/
Armádě zdar /úprava M. Munclinger/

Armádní umělecký soubor Vita Nejedlého
ved.souboru: pplk J.Veselý
umělecký ved.čet: J. Drejsl
dirigenti: Por.J.Rohan, čet.J.Kuchinka, čet.J.Nohejl
sbormistr: čet J.Nohejl
hlasový poradce: prof.V.B.Aim
baletní mistr: ppor.F.Halmazňa
režisér: ppor.V.Fišer
konferovali: čet.J.Adamíra, čet.J.Vagač
sólisté: por.L.Blum, ppor.V.Fišer, čet.Z.Švehla,
čet.L.Doležal, čet.L.Mráz, čet.J.Homola, čet.J.Lefner, čet. Z. Sajbrtová, čet. J.Sedliský, čet.M.Šich, čet.K.Šlapák,
čet.J.Janda, čet.A.Trnavský, čet. O.Dymák

Nad koncertem převzali záštitu zaměstnanci ČKD-DUKLA a zaměstananci všech dřevozpracujících závodů Prahy 9.