Zpět na program

České noneto

Program

  • Jiří Dvořáček: Jarní hrátky pro děti a noneto na verše Dagmar Ledečové
  • Zdeněk Lukáš: Svítá. Komorní kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor na verše Věry Provazníkové
  • Jan Hanuš: Český rok, cyklus dětských sborů op. 24
  • Benjamin Britten: Variace a fuga na Purcellovo téma "Průvodce mladého člověka orchestrem" op. 34

Interpreti

  • České noneto - noneto
  • Kühnův dětský sbor
  • Jiří Chvála - sbormistr
  • Jiří Bělohlávek
1 6 1982
Úterý 16.30

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Koncert k Mezinárodnímu dni dětí

Jiří Dvořáček: Jarní hrátky pro děti a noneto na verše Dagmar Ledečové

Zdeněk Lukáš: Svítá. Komorní kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor na verše Věry Provazníkové

Jan Hanuš: Podzim
Pásmo dětských sborů z cyklu Český rok op. 24 pro dětský sbor a komorní orchestr na lidovou poezii ze sbírky
K. J. Erbena Písně české a říkadla

Benjamin Britten: Variace a fuga na téma Henryho Purcella /Průvodce mladého člověka orchestrem/

České noneto
Kühnův dětský sbor
sbormistr – Jiří Chvála
dir. Jiří Bělohlávek