Zpět na program

Český pěvecký sbor

Program

 • Jaroslav Křička: Modré nebe, cyklus dětských sborů a cappella
 • Dalibor C. Vačkář: Děti k dospělým.
 • Jaroslav Křička: Písně a pochody 1
 • Jaroslav Křička: Jdou zvířátka jdou, dětské písně na slova A. Kutinové op. 64
 • Jaroslav Křička: Nové písně a pochody op. 66
 • František Škvor: Šest písní pro dětský sbor s průvodem hudebních nástrojů a klavíru na slova J. V. Sládka a lidové poezie
 • Pavel Bořkovec: Šest písní pro ženský sbor bez průvodu na slova Jaroslava Seiferta
 • Ladislav Vycpálek: Z českého domova, ženské sbory bez průvodu op. 29

Interpreti

 • Komorní soubor České filharmonie
 • Kühnův dětský sbor
 • Jan Kühn
 • Markéta Kühnová
 • Jan Panenka
 • Český pěvecký sbor
29 5 1955
Neděle 20.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Mir. Kabeláč: Modré nebe, zpívánky k obrázkům Josefa Čapka na slova Františka Hrubína. Jednohlasý
dětský sbor s průvodem klavíru
D. C. Vačkář: Děti rodičům. Malá dětská kantáta s průvodem komorního orchestru na slova D. C. Vačkáře

Jaroslav Křička:
Vlaštovička /Z písní a pochodů 1, č. 3/
Husičky /Jdou zvířátka č. 5/
Zajíček /Jdou zvířátka č. 11/
Ves a blecha /Nové písně a pochody op. 66 č. 8/
Kuřátka /Jdou zvířátka op. 64, č. 4/
Kačenky /Jdou zvířátka op. 64, č. 3/
Kočičky /Jdou zvířátka č. 4/
Výletníci /Nové písně a pochody op. 66, č. 5/

Fr. Škvor: Šest písní pro dětský sbor s průvodem hudebních nástrojů a klavíru na slova J. V. Sládka a lid. poezie
Prstýnek – Sluníčko – Dyž komára ženili – Na saních – Skřivánek – Svatba dudkova

Kühnův dětský sbor
Komorní orchestr členů České filharmonie
klavír: Markéta Kühnová a Jan Panenka
dir. Markéta Kühnová /1/, Jan Kühn/2-4/

P. Bořkovec: Šest písní pro ženský sbor bez průvodu na slova Jaroslava Seiferta
Píseň o jahodě – Starý mlýn – Mateřídouška – Jarní ukolébavka – Vlajka republiky

L. Vycpálek: Z českého domova: Ukolébavka – Zvony nedělní – Matičce
Tři ženské sbory bez průvodu na slova básní J. V. Sládka

Ant. Dvořák: Z cyklu “V přírodě” op. 63 na slova Vít. Hálka
Vyběhla bříza běličká – Dnes do skoku a do písničky

J. B. Foerster: Z cyklu “Vzhůru spáči” op. 112: Pražské zvony
Z cyklu “Oblačný pták” op. 134: Sentimentální píseň – Veselá jízda

Frant. Pícha: Lidové písně pro smíšený sbor
Řečický pan farář – Jeníčku bloudíš – Až půjdu skrz Pleší – Na tom našem trávníčku – Nestůjte mládenci pod okny

Český pěvecký sbor
dir. Jan Kühn