Zpět na program

Peter Schreier

Program

 • Ludwig van Beethoven: Adelaide op. 46
 • Ludwig van Beethoven: 8 Lieder op. 52
 • Ludwig van Beethoven: 6 Gesänge op. 75
 • Ludwig van Beethoven: Der Wachtelschlag WoO 129
 • Ludwig van Beethoven: Resignation WoO 149
 • Ludwig van Beethoven: Lied aus der Ferne WoO 137
 • Ludwig van Beethoven: Andenken WoO 136
 • Ludwig van Beethoven: Zärtliche Liebe (Ich Liebe dich) WoO 123
 • Ludwig van Beethoven: An die ferne Geliebte (Vzdálené milé) op. 98
 • Franz Schubert: Rastlose Liebe D 138 op. 5/1
 • Franz Schubert: Schläfers Klagelied D 121 op. 3
 • Franz Schubert: Geheimes D 719 op. 14/2
 • Franz Schubert: Gaymed D 544 op. 19
 • Franz Schubert: Gesänge des Harfners aus dem Roman Wilhelm Meister D 478 - 480 op. 12
 • Franz Schubert: Erster Verlust D 226 op. 5
 • Franz Schubert: Wandres Nachtlied op. 96/3
 • Franz Schubert: Der Musensohn D 764 op. 92

Interpreti

 • Peter Schreier
 • Marián Lapšanský - klavír
18 5 1990
Pátek 20.00

Místo konání

Mánesova síň

Pěvecký recitál
Peter Schreier – zpěv /NDR/
Marián Lapšanský – klavír

Ludwig van Beethoven:
Adelaide /Mathisson/, op. 46
Mailied /Goethe/, op. 52, č. 4
Neue Liebe, neues Leben /Goethe/, op. 75, č. 2
Wachtelschlag /Sauter/
Resignation /Haugwitz, KH 149
Lied aus der Ferne /Reissig/, KH 137
Andenken /Mathison/, KH 136
Zäartliche Liebe /Herrosee/, KH 123
An die ferne Geliebte cyklus písní na slova A. Jeittelese, op. 98

Franz Schubert: Písně na slova J. W. Goetha
Rastlose Liebe, op. 5, č. 1, D 138
Schäfers Klagelied, op. 3, č. 1, D 121
Geheimes, op. 14, č. 2, D 719
Gaymed, op. 19, č. 3, D 544
Gesänge des Harfners aus dem Roman Wilhelm Meister, op. 12, D 478 – 480
Erster Verlust, op. 5, č. 4, D 226
Wanderes Nachtlied, op. 96, č. 3, D 768
Der Musensohn, op. 92, č. 1, D 764