Program koncertu 25. 5. <br>Česká filharmonie & Keith Lockhart