Tištěný program 12. 5. 2020: Pocta Bedřichu Smetanovi