Tištěný program 13. 5. 2020: Bedřich Smetana: Má vlast