Tištěný program 15. 5. 2020: Kristus na hoře Olivetské