Tištěný program 28. 5. 2020: Nanebevstoupení Krista