Alfred Peschek – Melophonie pro akordeon a smyčcové kvarteto