Arnošt Parsch – Pevně držet, sexteto pro žesťový sextet