Bruno Mantovani – Concerto de chambre č. 1 pro 17 hudebníků