Dmitrij Šostakovič – Nad naši vlastí slunce září, kantáta pro sbor a orchestr