Francis Poulenc – Čtyři moteta pro dobu pokání pro smíšený sbor FP 97