František Vincenc Kramář – Smyčcový kvartet č. 2 B dur op. 92