Franz Liszt – Tarantella z Venezia e Napoli S. 162