Giacomo Puccini – Manon Lascaut, předehra k 3. dějství opery