Harrison Birtwistle – Cantata pro soprán, dirigenta a šest hudebníků