Igor Stravinskij – Koncert pro klavír a dechové nástroje