Ilja Hurník – Koncert pro violu a smyčcový orchestr