Ivan Jirko – Zvířetník. Cyklus písní na verše Guillauma Apollinaira ve skladatelově překladu