Ivan Mane Jarnović – Koncertantní kvartet pro smyčcový orchestr