Ivan Řezáč – Předehra k poémě Vladimíra Majakovského “Správná věc”