Jan Amos Komenský – Tatáž píseň v rytmy pojatá (Zpěvů novozákonních díl první)