Jan Hanuš – Zem, z níž jsme vyšli. Dva smíšené sbory a cappella op. 52