Jan Kapr – Slovanské jaro (věnováno PST a jeho sbormistru V. B. Aimovi k pětadvacetiletí jejich společné práce)