Jan Křtitel Jiří Neruda – Koncert Es dur pro trubku a smyčcový orchestr