Jaroslav Křička – Modrý pták, předehra k Maeterlinckově pohádce