Jaroslav Řídký – Serenáda pro smyčcový orchestr op. 37