Jiří Antonín Benda – Pygmalion, melodram na slova J. J. Rousseau