Jiří Družecký – Partita pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot G dur “Al Valet”