Johann Anton Losy von Losinthal – Tance z pražské universitní knihovny (rkp. IIKk77)